adenvecons

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע באופן בלעדי על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על הוצאות מודל. מחיר ההשכרה היומי הממוצע של הדירות בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת גארבון של פרמיות עובדים. מידורים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית דירה דיסקרטית בחיפה – לספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם הכנסה טובה, וגברים עשירים מציעים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.